Želví cvik

1. Položte si bradu na prsa a zároveň vytahujte hlavu vzhůru. Pomalu vdechujte. Šíji táhnete směrem vzhůru a v ramenou se mírně nahrbíte.

2. Pomalu zaklánějte hlavu, jako byste se chtěli temenem dotknout zad. Přitom zvolna vydechujte. Bradu tlačte vzhůru, krk se vám vpředu bude napínat. Ramena pokrčte, jako byste se jimi chtěli dotknout uší.

3. Opakujte obě fáze dvanáctkrát. Dávejte přitom pozor, abystejednotlivé pohyby nepřeháněli, to jest neprováděli je silou.

POZNÁMKA A: Možná že budete považovat za užitečné sladit pohyby Želvího cviku s technikou dýchání, popsanou v Jeřábím cviku. V takovém případě se nadechněte v první fázi, tedy když kladete bradu na prsa a táhnete šíji vzhůru, a vydechujte, když hlavu zakláníte a tlačíte bradu vzhůru. Avšak všechno dělejte velmi pomalu.

POZNÁMKA B: Při provádění Želvího cviku se dívejte přímo před sebe, směrem k nějakému mírnému či tlumenému zdroji světla, nebo mějte oči zavřené. Celé vaše tělo má být uvolněné. Ruce zatněte nenásilně v pěst s palci uvnitř.To zamezí úniku energie konečky prstů.

POZNÁMKA C: Stále se soustřeďujte na cvičení. Pocítíte-li rozptýlení, nenásilně se opět zkoncentrujte.

1 komentář u „Želví cvik

Komentáře nejsou povoleny.