Jelení cvik pro muže

Jelení cvik pro muže

Jelení cvik působí blahodárně na čtyři důležité oblasti. Nejprve, posiluje svalstvo pohlavních orgánů. Za druhé, vytahuje energii nahoru skrz šest ze Sedmi žláz těla do šišinky, což podporuje rozvoj duchovnosti. (existuje hormonální oběh, který vede z prostaty, skrz nadledvinky, a pokračuje k dalším žlázám.) Souběžně se zvětšuje krevní oběh v krajině břišní. Toto silné prokrvení pomáhá dopravit živiny a energii ze spermatu do zbytku těla. Když tato energie dosáhne šišinky, stoupá skrz páteř až do hlavy pocit mrazení nebo brnění. Je to podobný pocit, jako orgasmus. Jestliže ji cítíte v oblasti šišinky, ale necítíte brnění uprostřed zad, nedělejte si starosti. Vaše citlivost se zvětší zkušeností. Ale jestliže ani po určité době necítíte pohyb této energie, bude třeba nejprve řešit jisté problémy.

Sebediagnostika je třetí benefit, odvozený z Jeleního cviku. Jestliže jedna žláza z těchto sedmi funguje podprůměrně, energie stoupající páteří se tam zastaví. Indikuje to zdravotní problém, takže by této oblasti měla být věnována zvláštní pozornost. Například, jestliže brzlík funguje slabě, energie v něm stagnuje, a tak to bude pokračovat, dokud se celá záležitost nevyléčí. Když brzlík znovu funguje normálně, energie se bude tentokrát pohybovat dále nahoru podél páteře až k šišince. Jestliže se energie během Jeleního cviku pohybuje až do vaší hlavy, dokazuje to, že všech sedm žláz funguje dobře a v těle není žádný energetický blok. Jestliže během Jeleního cviku nic necítíte, znamená to, že jsou zde přítomny bloky. Pokud zde tedy nejsou žádné dysfunkce, může pohyb energie cítit každý člověk.

Čtvrtý prospěch z Jeleního cviku je ten, že zkvalitňuje sexuální schopnosti a umožní muži prodloužit pohlavní styk. Při „obyčejném“ styku prostata před ejakulací naběhne na maximální velikost. Během ejakulace, prostata vypudí obsah v řadách stahů. Pak pohlavní styk končí. Pokud již není co ejakulovat, nemá co navodit stažení, nebo udržovat erekci (energie je ztracena během ejakulace), muž nemůže pokračovat v souloži. Ale, jestliže užívá Jelení cvik aby čerpal sperma z prostaty v malých dávkách, a pumpuje tedy energii do dalších směrů a do dalších žláz a krevního oběhu, může prodloužit styk.

Při běžných okolnostech, když není během styku užíván Jelení cvik, bude přerušení orgasmu, nebo prodloužení styku obyčejnými způsoby, škodlivé. Při obyčejném způsobu, prostata zůstává dlouho roztažena, nevyprázdněna pumpováním ejakulací, dokud není sperma rozneseno do krevního oběhu. Ale prostata je něco jako pryžový pás: musí jí být umožněno stáhnout se zpět do její původní velikosti, jinak přetrvávající roztažení způsobí ztrátu pružnosti. Když prostata ztrácí její pružnost, její funkce je narušena a je poškozena. Jelení cvik prodlouží orgasmus a styk, ale uchrání prostatu jejím vyprázdněním.

Jelení cvik je právě tak fyzické, jako mentální a duchovní cvičení. Zlepší sexuální schopnosti, stejně jako vybuduje energetické zásoby uvnitř těla. Časem se budou zkvalitňovat i duševní procesy, a výsledkem je často zářivý pocit vnitřního klidu, který je nezbytným předpokladem pro rozvinutí „Zlaté květiny“.

Toto cvičení může být praktikováno vstoje, vsedě, nebo vleže.

První stupeň – Účelem prvního stupně je povzbudit produkci spermatu

Třete o sebe silně dlaně vašich rukou. To vytváří teplo ve vašich rukou přenášením energie vašeho těla do vašich rukou a dlaní. Vaší pravou rukou, přikryjte dlaní vaše varlata tak, že je dlaň vaší ruky kompletně pokrývá. (Cvičení je nejlepší dělat bez oděvu.) Netlačte; použijte jen nepatrný tlak, abyste si byli vědomi tepla z vaší ruky.

Umístěte dlaň vaší levé ruky na oblast podbřišku, asi 2,5 cm pod pupkem. S nepatrným tlakem, tak, že se začíná v oblasti podbřišku vytvářet jemné teplo, pohybujte vaší levou rukou ve směru nebo proti směru otáčení hodinových ručiček, kruhovými pohyby 81 krát.

Třete znovu o sebe silně dlaně vašich rukou. Obraťte pozice rukou tak, že vaše levá ruka pokrývá varlata a vaše pravá ruka je na podbřišku. Opakujte znovu 81 krát kruhové hlazení, teď však v opačném směru, než předtím. Soustřeďte se na to, co děláte, a pociťujte, jak teplo roste. Pro všechna taoistická cvičení je velmi důležité – ve skutečnosti je to nezbytné – abyste se soustředili na účel fyzických pohybů, neboť to zlepšuje výsledky. Sjednotí to tělo a mysl, a přinese to danému účelu maximální energii. Nikdy se nepokoušejte užívat mysl ke znásilňování přirozených procesů vytvářením představy ohně, žhnoucího v oblasti podbřišku, nebo v nějaké jiné oblasti. To je nebezpečné.
Druhý stupeň – Stáhnout řitní svaly a vtáhnout je dovnitř

Při správném provedení budete cítit, jakoby byl do vašeho konečníku vtažen vzduch, nebo jakoby byla celá řitní oblast vtažena dovnitř a nahoru. Stáhněte a upevněte oblast tak, jak nejlépe umíte, a vydržte v pozici, dokud je to pro vás pohodlné. Zastavte, a na chvilku se uvolněte. Znovu stáhněte řitní svaly. Dělejte to tolikrát, kolikrát můžete bez pocitu nepohodlí. Během cvičení druhého stupně se soustřeďte na pocit brnění (podobný zásahu elektrickým proudem), který stoupá podél dráhy Sedmi žláz. Pocit trvá zlomek sekundy a je přirozeným výsledkem cvičení. Nepokoušejte se vyvolávat tyto pocity za pomoci imaginace. Některá učení navrhují, aby se pro podporu energetického toku používala imaginace. Ti, kdo toto navrhují, neporozuměli přirozené povaze energie.

Je šest forem energie: mechanická energie, tepelná energie, energie zvuková, zářivá energie, atomová energie, a energie elektrická. My vysíláme energii elektrickou. Elektrická energie v člověku se drasticky liší od té, kterou používáme například pro běžnou domácnost. Elektrický proud se v průměrném domě pohybuje na frekvenci 50 Hz; v lidech je to 49 MHz. To odpovídá asi polovině rychlosti světla, které cestuje rychlostí 299 000 km za sekundu. Takže, ve chvíli, kdy člověk začne myslet nebo dýchat, elektrická energie už je dávno ve svém cíli. Naše myšlenky, dech, atd. jsou příliš pomalé, aby provázely tok elektrické energie.

To, co se objevuje v podvědomé úrovni, nemá podléhat kontrole vědomé mysli. Jestliže vědomá mysl zasahuje do toho, co nebylo určeno k vědomému ovládání – napomáháním nebo vedením elektrické energie skrz představu, myšlenku, atd., – může to způsobit poškození velkého rozsahu. Zásah mysli do přirozeného růstu energie může způsobit schizofrenii, poškození mozku, a spoustu dalších problémů. Taoisté nazývají tyto pohromy „Rozpad do zla.“

Jelení cvik je pro provádění extrémně bezpečný, to znamená, že není doplněn technikami ostatních učení. Pro příklad, často jsou pospojovány různé neslučitelné techniky, aby vytvořily velkolepé techniky, ale výsledky jsou často katastrofální. LAO-TSE řekl, „Má cesta je jednoduchá a snadná.“ A opravdu, Taoistické metody JSOU jednoduché a snadné.

Zdroj:http://dave23.blgz.cz/2011/08/Jeleni-cvik-pro-muze.html

3 komentáře u „Jelení cvik pro muže

  1. Pingback: smart income

Komentáře nejsou povoleny.